Služby

Vývoj softvéru

Ako to prebieha

 • Stretneme sa s Vami, budeme Vás pozorne počúvať, budeme chcieť porozumieť Vášmu biznisu a pochopiť všetky Vaše požiadavky.
 • Zanalyzujeme informácie od Vás, zvolíme a porovnáme niekoľko alternatív riešenia, vrátane možností už existujúcich riešení na trhu.
 • Navrhneme Vám najvhodnejšie riešenie pre Vás a vysvetlíme Vám ho. Povieme Vám, čo Vám ponúkne, aj aké sú jeho prípadné obmedzenia.
 • Vyvinieme, prípadne upravíme, rozšírime a nakonfigurujeme Váš budúci systém, tak aby Vám poskytoval čo najväčší prínos pre Vás.
 • Ak je to potrebné prenesieme do nového systému Vaše súčasné dáta z existujúcich starých systémov, excelových tabuliek...
 • Nasadíme nové riešenie do Vášho firemného IT prostredia, zaškolíme Vašich užívateľov a nastavíme príslušné práva v systéme.
 • Budeme Vám systém spravovať, aktualizovať a ďalej rozširovať podľa Vašich potrieb.

Internetové riešenia

Čo ponúkame

 • dynamické moderné webové stránky
 • prezentačné webstránky
 • eshopy
 • blogy
 • inzertné portály
 • aplikačné weby a informačné systémy
 • interaktívne onlinové systémy
 • vzdelávacie systémy
 • a ďalšie...

Technická podpora

Čo to znamená?

Starostlivosť o Vaše existujúce systémy:

 • správa - zmeny nastavení, riadenie prístupov užívateľov, monitorovanie funkčnosti...
 • údržba - odstraňovanie chýb a porúch v systéme, riešenie problémov spôsobených užívateľmi, hardvérom, výpadkami siete...
 • implementácia zmien - úpravy funkčností zmenou konfigurácie, úpravou programu...
 • nadstavba - vývoj aplikácií alebo modulov, napr. na vytváranie prehľadov, štatistík, rozhodovacích a podporných nástrojov...
 • rozšírenia - doplnenie nových funkcií, pridanie nových oblastí, doplnenia nových modulov
 • inovácie - vylepšenia, zjednodušenia, optimalizácie...