testovanie-softveru-software-testing

Čo všetko testovať pri vývoji softvéru?

Ideálne všetko :-)

Áno, ak je to možné, mali by sa vždy otestovať všetky zmeny a všetky nové funkcie vo všetkých možných scenároch. To platí najmä pri kritických aplikáciách, ako napr. zdravotnícke, dopravné, energetické systémy...

Čo to ale znamená?
V niektorých prípadoch to môže znamenať veľké finančné náklady a časovú náročnosť. Pri komplexnejších systémoch môže rozsah testovania predstavovať aj 1-2 násobok úsilia, času a nákladov potrebných na samotný vývoj príslušných zmien.