Ako u nás prebieha vývoj softvéru

Ako u nás prebieha príprava riešenia


  • Stretneme sa s Vami, budeme Vás pozorne počúvať a budeme sa veľa pýtať.
  • Budeme chcieť porozumieť Vášmu biznisu a pochopiť všetky Vaše požiadavky.
  • Zanalyzujeme informácie od Vás, zvolíme a porovnáme niekoľko alternatív riešenia.
  • Navrhneme Vám najvhodnejšie riešenie pre Vás a vysvetlíme Vám ho.
  • Povieme Vám, čo Vám ponúkne, aj aké sú jeho prípadné obmedzenia.
  • Vyvinieme, prípadne upravíme, rozšírime a nakonfigurujeme Váš budúci systém, tak aby Vám poskytoval čo najväčší prínos pre Vás.
  • Nasadíme nové riešenie do Vášho firemného IT prostredia.
  • Ak je to potrebné prenesieme do nového systému Vaše súčasné dáta z existujúcich starých systémov, excelových tabuliek a pod.
  • Zaškolíme Vašich užívateľov a nastavíme im príslušné práva v systéme.
  • Budeme Vám systém spravovať, aktualizovať a ďalej rozširovať podľa Vašich potrieb.

Chcete sa o tom s nami porozprávať viac?