IT riešenia pre Vás

Služby

Ponúkame viacero typov služieb zameraných na oblasť informačných technológií.

Medzi ne patria najmä:

Návrh a vývoj IT riešení podľa požiadaviek Pre našich klientov robíme návrh a implementáciu riešenia IT podľa definovaných požiadaviek. Na základe analýzy navrhneme vhodný spôsob riešenia problému. S ohľadom na existujúce prostredie a podmienky klienta vytvárame optimálne riešenie pre konkrétne problémy a situácie.

Poskytovanie softvéru ako služby

Naším klientom poskytujeme softvérové aplikácie aj systémom SaaS - Softvér ako služba.

V takom prípade klient nemusí riešiť starosti:

  • s nákupom hardvéru a jeho kompatibilitou s existujúcim vybavením,
  • s inštaláciou softvéru a konfliktami s existujúcimi inštaláciami,
  • so zriadením serverov, nastavením komunikácie medzi SW modulmi...

Vývoj a správa mobilných aplikácií a webových portálov

V dobe mobilných zariadení neopomíname ani túto oblasť IT.

Pre našich klientov vyvíjame:

  • dynamické webové sidla a portály,
  • mobilné aplikácie pre smartfóny a tablety. 

Údržba a servis IT systémov a aplikácií Našim zákazníkom ponúkame aj údržbu a servis nasadených aplikácií. Cieľom údržby je najmä rozširovanie funkčnosti systému, odstraňovanie chýb a porúch v systéme, analyzovanie a riešenie problémov spojených s nesprávnym použitím systému, výpadkom sietí, zlyhaním hardvéru a pod.

Poradenské služby v oblasti IT a podnikových procesov Našim zákazníkom poskytujeme poradenské služby v oblasti výberu a nasadzovania softvérových riešení, ako aj v oblasti podpory podnikových procesov. Naši pracovníci v spolupráci so zákazníkom identifikujú jeho potreby a navrhnú optimálne riešenie. Našim cieľom pritom nie je len navrhnúť a nasadiť vhodné riešenie, ale v prípade potreby pomôcť aj v po-implementačnej fáze optimalizovať podnikové procesy a neskôr ďalej prispôsobovať existujúce riešenia meniacim sa podmienkam.

Školenia v oblasti IT, zaškolenie na nové systémy a pod. Súčasťou dodávky systému môžu byť (v závislosti od požiadavky) aj školenia používateľov a administrátorov systému. Podľa potrieb klienta vykonávame základné zaškolenie, podrobné školenie, prípadne školenie zamerané na konkrétne vybrané časti systému. Takéto školenia sú pripravované zákazníkovi na mieru.