IT riešenia pre Vás

Dokumentačný a archivačný systém MIRANDA


Miranda je informačný systém na správu a archiváciu dokumentácie
Bol vyvinutý pre Obvodné oddelenia Policajného zboru. Ponúka kompletnú správu a archiváciu policajnej dokumentácie pre protokol trestných spisov.

V systéme je možné evidovať kompletnú služobnú dokumentáciu. Je možné vkladať, opravovať alebo odstraňovať záznamy. Databáza obsahuje údaje o stave dokumentácie ako aj to, kto je za daný spis zodpovedný.

Dokumentačný systém umožňuje fulltextové vyhľadávanie v záznamoch podľa jedného alebo viacerých užívateľom zadaných kritérií. Ponúka štatistické vyhodnocovanie záznamov podľa vybraných ukazovateľov.

Z výsledkov vyhľadávania a štatistického vyhodnocovania je možné vytvárať reporty. Tie je možné prehliadať na obrazovke alebo tlačiť na tlačiarni. Okrem toho systém ponúka kompletný nástroj archivácie a zálohovania údajov a databázy.

Systém automaticky ponúka archiváciu údajov po uplynutí doby ich aktívnosti. Pri strate databázy systém automaticky obnoví údaje zo zálohy.

Produkt sa momentálne používa na oddeleniach policajného zboru v Bratislave. Po drobnej úprave je možné ho využiť aj v podnikovej sfére na správu podnikovej dokumentácie alebo na sledovanie udalostí vovnútri podniku.

Pre zaslanie objednávky alebo získanie ďalších informácií nás prosím kontaktujte.