IT riešenia pre Vás

CASH - Pokladničný informačný systém


Cash je pokladničný informačný systém, určený pre reštauračné zariadenia, pohostinstvá, bary, ale tiež pre prevádzky predávajúce rozličný tovar alebo poskytujúce rozličné služby.

Pokladničný systém sa skladá z dvoch modulov.

Modul pokladne ponúka štandardné pokladničné funkcie:

  • účtovanie predávaných položiek
  • tlač potvrdení o predaji
  • stornovanie predaja
  • účtovanie v nákupných cenách
  • a pod.

Administračná časť systému umožňuje:
  • vedenie evidencie tovarov a služieb
  • správu užívateľov
  • prispôsobenie nastavenia systému
  • generovanie štatistických výstupov z predaja

Program možno použiť napr. aj ako objednávkový systém medzi reštauračnou časťou a kuchyňou.


Pre zaslanie objednávky alebo získanie ďalších informácií nás prosím kontaktujte.