IT riešenia pre Vás

Athos - Recepčný informačný systém


Athos je informačný systém, určený na prevádzky kasín a herní.

Pokrýva široký rozsah činností:

 • evidencia klientov
 • zaznamenávanie vstupov do herne
 • nákupy žetónov
 • účasť v hrách
 • evidencia incidentov
 • sledovanie Blacklistov
 • atď.

Recepčný systém umožňuje k hráčom kasína alebo herne zapisovať dôverné informácie a ukladať snímky z kamerového systému. Pri registrovaní vstupu hráča do kasína alebo herne je možné použiť magnetické alebo čipové členské karty.


Administračná časť recepčného systému umožňuje:
 • správu užívateľov
 • správu klientov kasína / herne
 • prispôsobiť nastavenia systému potrebám kasína / herne
 • sledovať históriu prihlásení používateľov
 • generovať štatistické výstupy
 • atď.

V recepčnom systéme možno tiež vytvárať viaceré zostavy a reporty, napr. denný report herne / kasína, report klienta a pod.


Pre zaslanie objednávky alebo získanie ďalších informácií nás prosím kontaktujte.