IT riešenia pre Vás

Amis - Ambulančný informačný systém


Amis je ambulančný informačný systém, určený pre ambulancie praktických a odborných lekárov.
Pracuje ako systém pre jedného užívateľa (lekár v ambulancii) alebo na dvoch počítačoch ako spojenie sestra - lekár, prípadne na viacerých počítačoch v štruktúre recepcia - ambulancie lekárov.


Ambulančný systém umožňuje:
  • správu pacientov
  • evidenciu odporúčacích lekárov
  • evidenciu poisťovní
  • zaznamenávanie návštev, výkonov, anamnéz pacientov
  • tlač výstupov pre pacienta
  • sledovanie histórie návštev
  • generovanie dávok pre poisťovne
  • atď.

V systéme je možné ukladať digitálne fotografie z vyšetrenia pacientov.
Ambulančný systém ďalej umožňuje tlačiť listy kartotéky, poučenia pre pacienta, zúčtovacie protokoly.

Súčasťou systému je tvorba dávok pre poisťovne spolu so sprievodnou dokumentáciou.

Okrem toho systém ponúka nástroj na zálohovanie údajov databázy. Pri strate databázy systém umožní automaticky obnoviť údaje zo zálohy.


Pre zaslanie objednávky alebo získanie ďalších informácií nás prosím kontaktujte.